Bán hàng
0912833075‬

  Kỹ thuật
0912318053

Vật tư G7 sản xuất tại Trung Quốc

Electrical Carbon-新工业手册 en 0615

摩根PPT防伪

 1. Aptomat T3S250
 2. Biến tn  Siemens 110
 3. B chuyn đi áp sut 266HSH
 4. B ngun HD22010-3
 5. B ngun PLC SIMATIC S7-400
 6. B ngun SIMATIC S7-200
 7. B ngun SIMATIC S7-300
 8. Bơm Rexroth A4VSO 250 HS4 30R-VZB25U35
 9. Cm biến  1655305 SMX Sensor
 10. Cm biến đo mc radar LR560 7ML5440-0HA00-0AA2
 11. Cm biến lưu lượng Turck
 12. Cm biến LWH
 13. Cm biến nhit đ ABB
 14. Cm biến quang  DT35-B15251
 15. Cm biến Turck FCS
 16. CB PKZMO
 17. CB S202M-C32UC
 1. Công tc áp sut DCM25-351
 2. Công tc áp sut H100-702
 3. Công tc Ex ZS 71 1Ö 1S WVD-A  100 N – 3m
 4. Đng cơ ABB M2BAX132SB2
 5. ES1221R
 6. Filtermist
 7. Khi đng t  ABB A260-30
 8. Khi đng t 3RT6
 9. Khi đng t ABB09-30-10
 10. MCB S203M-C16UC
 11. Modul 6ES7214-1BD23-0XB8
 12. Modul ABB AI810
 13. Modul giám sát PSM-E01
 14. Modul IC693PCM301P
 15. Modul IC694MDL660
 16. Modul IC695ACC400
 17. Modul ngun IC695PSD040
 1. Modul TB840A
 2. Modul VIPA 253-1DP01
 3. Module giám sát Emerson PMS-E20
 4. Motor CB PKZM0
 5. Ph tùng đo mc LST300
 6. Rơ le ABB- 200DU-135
 7. Rơ le ABB TA75-DU63M
 8. Rơ le C5-A30DX,220VDC
 9. Rơ le giám sát CM-ESS
 10. Rơ le trung gian  C4 A40 FX
 11. Rơ le trung gian CR-M220DC-4L-1SVR405613R9100
 12. Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter
 13. Thiết b đo lưu lượng ABB
 14. Van Aventics 5727410220
 15. Van b làm mm nước Fleck 3900
 16. VORTEX MASTER  FSV430
« của 2 »
error: Content is protected !!